Waarom ik bij het CBA ben:
Tijdens mijn werk als voorlichter heb ik veelvuldig moeten constateren dat “gewone” mensen slecht op de hoogte zijn van wet en regelgeving.

Het gevolg daarvan is vaak dat zij de mogelijkheden om financiën te verwerven niet kennen en dus niet gebruiken. Ook mogelijkheden om uitgaven te besparen kennen en gebruiken zij niet.

Bij mijn activiteiten als vrijwillige ouderenadviseur bij de ouderenbonden werd ik met het bovenstaande veelvuldig geconfronteerd. Het CBA biedt de mensen mogelijkheden voor vergroting van kennis en hulp in situaties