Verhuuranalyse

Analyse verhuringen sociale huurwoningen


Analyse verhuringen sociale huurwoningen: niet iedereen heeft evenveel concurrentie en Almere heeft erg weinig aangepaste woningen


Het Cliƫnten Beraad Almere (CBA) heeft de verdeling van de schaarse Almeerse huurwoningen onder de loep genomen. Dat levert een meer gedifferentieerd beeld op van de schaarste dan uit de rapportages van de gemeente naar voren komt.


Het aantal reacties op jongeren- en seniorenwoningen is veel lager dan het aantal reacties op andere huurwoningen die op basis van inschrijftijd worden verhuurd. Er lijkt een groot tekort aan aangepaste woningen te zijn.


Het CBA heeft alle informatie over verhuringen in 2018 uit WoningNet onder de loep genomen en daar een analyse van gemaakt. Jongeren en senioren blijken in het inschrijfsegment weinig concurrenten te hebben. Het aantal reacties op die woningen is beduidend lager dan bij andere woningen die op basis van inschrijfduur worden verhuurd.


Voor 2018 heeft WoningNet  585 verhuringen verantwoord in het inschrijfduur segment en 473 op basis van loting. Van de 585 woningen die aan wachtende zijn verhuurd waren 302 woningen bestemd voor senioren en jongeren. Andere woningzoekenden die op hun beurt wachten hadden daarmee keus uit 283 aanbiedingen. Dat aanbod is schraler dan het aanbod woningen dat op basis van verloting verhuurd is.


De analyse van het CBA is door de werkgroep Armoede, wonen en participatie van het Breed Overleg Plus (BOplus) besproken. De werkgroep heeft daar aanbevelingen uit gedestilleerd. Die aanbevelingen zijn onlangs aan het BOplus voorgelegd en zullen naar verwachting op het bord van de Adviesraad Sociaal Domein (ASD) terecht komen. De ASD kan daar dan een advies aan burgemeester en wethouders van maken


Het rechtvaardig verdelen van schaarse huurwoningen lijkt een loterij te zijn geworden. Armoede bestrijdt je niet met het uitdelen van Staatsloten, aldus de werkgroep Armoede. Daarmee geeft de werkgroep aan dat er te veel huurwoningen worden verhuurd via de loterij. De werkgroep sluit zo aan bij een advies van de ASD om de spelregels voor de verdeling van schaarse huurwoningen eens fundamenteel te heroverwegen..lees hier de uitgebreide analyse van het CBA