Bij grotere projecten hoort een notitie. Die notities treft u hier aan. De notitie ‘De toegang tot de Almeerse woningmarkt is voor burgemeester en wethouders aanleiding geweest om het CBA te erkennen als lokale organisatie voor woonconsumenten.

1991
Minimaal bedelen
Almere en de economisch zwakken

Minimaal Bedelen is een rapport uit 1991 en bevat een systematische analyse van de werkzaamheden van de toenmalige directie Maatschappelijke Zorg en Woonruimteverdeling. Het rapport is gebaseerd op de ervaringen van de rechtsbijstandverleners in de jaren voorafgaand aan de oprichting van het Cliënten Beraad Almere. In het rapport hebben de opstellers hun ervaringen getoetst aan de relevante regeltechnische kaders. Het rapport schetst een beeld waaruit blijkt dat Almere wilde voorkomen dat deze jonge gemeente hetzelfde zou overkomen als de provinciale hoofdstad: veel inwoners met een laag inkomen.