Komende Beraadsgroep

Bijzonder Bijstand

Wonderolie voor de minima?


Op donderdag 12 maart 2020 staat de bijzondere bijstand en zo het armoedebeleid van Almere centraal tijdens de maandelijkse BERAADSGROEP. Sjaak Rijk en Rianne Salemink van Sociale Zaken Almere zullen daar tijdens de BERAADSGROEP informatie over geven.
Na de pauze inventariseert het Cliënten Beraad Almere signalen over problemen in Almere. Daar is ruimte voor tijdens het rondje klachten, wensen en verlangens.

 

De Participatiewet maakt een onderscheid tussen algemeen noodzakelijke en bijzonder noodzakelijke kosten van het bestaan. Huur, voeding en kleding zijn algemeen noodzakelijke kosten. Met dat soort kosten heeft iedereen regelmatig te maken. Wie zelf niet genoeg heeft om deze kosten te betalen, kan bij de sociale dienst aankloppen voor een (aanvullende) bijstandsuitkering.

 

Naast algemeen noodzakelijke kosten zijn er ook kosten die minder gebruikelijk zijn. Zo is het instellen van een beschermingsbewind nog steeds geen alledaagse aangelegenheid. Dat zelfde geldt voor de eventuele meerkosten van een medisch noodzakelijk dieet. De maandelijkse uitkering biedt vaak geen ruimte voor het betalen van dat soort bijzondere kosten. In dat geval kan de sociale dienst bijspringen met bijzondere bijstand.

 

Niet alleen bijstandsgerechtigden lopen tegen noodzakelijke bijzondere kosten aan. Ook andere Almeerders kunnen bij Sociale Zaken aankloppen voor bijzondere bijstand. De gemeente rekent dan uit welk deel van de kosten door de aanvrager zelf moeten worden betaald en hoe hoog de noodzakelijke bijzondere kosten zijn. Het bovenminimale inkomen hoeft niet volledig voor de bijzondere kosten te worden gebruikt.

 

Sjaak Rijk is juridisch kwaliteitsadviseur bij de gemeente Almere. Samen met Rianne Salemink zal hij tijdens de BERAADSGROEP informatie geven over de bijzondere bijstand. Zij zullen antwoord kunnen geven op vragen van de deelnemers.

 

Almeerders met een laag inkomen zijn tijdens de BERAADSGROEP van 12 maart 2020 welkom. De bijeenkomst begint om 13.30 uur in buurthuis ‘t Kardoes. Dat buurthuis staat in de Staatsliedenbuurt van Almere Stad. Het CBA zorgt voor een kop koffie of thee en betaalt deelnemers een kleine onkostenvergoeding van vier euro.

 

De BERAADSGROEP van het Cliënten Beraad Almere is een forum waar Almeerse uitkeringsgerechtigden niet alleen informatie krijgen. Na de pauze is er aandacht en ruimte voor de actualiteit van het minimale bestaan. Daarvoor is het rondje "klachten, wensen en verlangens". Iedere deelnemer krijgt de mogelijkheid om zijn of haar vragen te stellen.

 

or een kop koffie of thee.