Welkom

 

Postadres: Grasmeent 109

                    1357JM Almere

Email: info@cba-almere.nl


CLIENTEN BERAAD ALMEREVoor & door uitkeringsgerechtigden van Almere

Volg ons ook op Twitter

 

 

Op donderdag 17 september 2020 organiseert het Cliënten Beraad Almere (CBA) weer een Beraadsgroep met als onderwerp: WOONKOSTENTOESLAG EN WOONLASTENFONDSDe Beraadsgroep vindt plaats in de Levend Water Kerk (Parkwijklaan 44) i.v.m. de benodigde ruimte en begint vooralsnog om 13.30 uur.

Cliëntenberaad in het nieuws

 'Alleen kansloze woningzoekenden mee laten loten'


Bron: Almere Deze Week 14 januari 2020

 

WOONKOSTENTOESLAG EN WOONLASTENFONDS

 

Op donderdag 17 september 2020 organiseert het Cliënten Beraad Almere (CBA) weer een Beraadsgroep. ’t Kardoes is door de regels voor het indammen van corona niet groot genoeg voor alle deelnemers. Daarom wordt deze Beraadsgroep weer gehouden in de Levend Water Kerk. Daar is ruimte voor maximaal 30 deelnemers.

 

Woonsubsidies
De Beraadsgroep van donderdag 17 september 2020 staat in het teken van de woonsubsidies voor burgers met een laag inkomen. John van der Pauw zal uitleg geven over fenomenen als de Woonkostentoeslag en Woonlastenfonds. Na de pauze is er ruimte voor klachten, wensen en verlangens.

 

Koopsubsidie

Tweederde van de Almeerders woont in een koophuis. Het kasteel van de andere Almeerders is een huurhuis. De woonkosten van de meeste kopers worden gesubsidieerd door de rijksoverheid. De hypotheekrente is een aftrekpost op het aangifteformulier voor de inkomstenbelasting. De besparing op de inkomstenbelasting is voor kopers een forse subsidie op de woonlasten. Hoe hoger het inkomen, hoe meer subsidie. Die subsidie wordt langzaamaan lager.

 

Minder

De inkomsten van de eigenaar van een koopwoning zijn niet altijd gegarandeerd. Ontslag, overlijden en arbeidsongeschiktheid kunnen er voor zorgen dat de koopwoningsubsidie zwaar tegenvalt. Een stijging van de hypotheekrente zorgt ook voor hogere woonlasten. Dat leidt niet altijd tot meer subsidie via de inkomstenbelasting. Dit soort veranderingen kan er voor zorgen dat de woonlast tot een molensteen wordt.

 

Woonkostentoeslag

De Wet werk en bijstand zorgt dat het bestaan minimaal betaalbaar is. Die wet garandeert niet alleen een minimum inkomen, maar ook dat de woonkosten enigszins betaalbaar zijn.

Dat is de rol van de woonkostentoeslag. John van der Pauw zal daar tekst en uitleg over geven.

 

Huurtoeslag

De woonkosten van 12.000 Almeerse huurders zijn vaak betaalbaar dankzij de huurtoeslag. Die kost de rijksoverheid per huis minder dan de subsidie voor koopwoningen. De hoogte van de huurtoeslag is afhankelijk van de huurprijs en het inkomen van de bewoner(s). Hoe hoger het inkomen hoe lager de huurtoeslag.

 

Woonkostentoeslag

Een wijziging van het inkomen heeft direct gevolgen voor het recht op huurtoeslag. Een sterke inkomensdaling in de loop van het jaar levert niet altijd een recht op de maximale huurtoeslag op. Ook in die gevallen garandeert de woonkostentoeslag dat wonen in Almere enigszins betaalbaar blijft. 

 

Woonlastenfonds

De gemeente Almere heeft ook dit jaar een woonlastenfonds. Vanaf 1 oktober 2020 kunnen mensen met een minimum inkomen aanspraak maken op een bijdrage uit het Woonlastenfonds.

 

Welkom!

U bent van harte welkom. De Beraadsgroep start om 13.30 uur. Het CBA vergoedt elke deelnemer vier euro voor gemaakte onkosten en zorgt voor koffie en thee. U ontvangt nog bericht over de exacte aanvangstijd.

 

Signalen
De BERAADSGROEP van het Cliënten Beraad Almere is een forum waar Almeerse uitkeringsgerechtigden niet alleen informatie krijgen. Na de pauze is er aandacht en ruimte voor de actualiteit van het minimale bestaan in Almere. Daarvoor is het rondje "klachten, wensen en verlangens". Iedere deelnemer krijgt de mogelijkheid om zijn of haar vragen te stellen.
Contactadres: Grasmeent 109,  * info@cba-almere.nl


Lees hier het verslag van de Beraadsgroep over de urgentie voor huurwoningen

Het CBA heeft de verdeling van de schaarse Almeerse huurwoningen onder de loep genomen.


LEES HIER VERDER

Mamuntisunio, el photonius - Jalium calaniluitus