Welkom

 

Postadres: Grasmeent 109

                    1357JM Almere

Email: info@cba-almere.nl


CLIENTEN BERAAD ALMEREVoor & door uitkeringsgerechtigden van Almere

Volg ons ook op Twitter

 

 

Donderdag 12 maart organiseert het Cliënten Beraad Almere een Beraadsgroep over:


Bijzondere Bijstand


De Beraadsgroep vindt plaats in buurtcentrum ’t Kardoes en begint om 13.30 uur. 

Wat is het CBA? Wat doet het CBA?

 

 

 

 

Waken over minimazaken

Het Cliënten Beraad Almere (CBA) heeft als doel om de positie van Almeerders met een minimaal inkomen onder de aandacht te brengen bij de politiek van Almere. Het CBA luistert naar de Almeerders met een smalle beurs en verzamelt problemen, waar de mensen tegenaan lopen. Duidelijke knelpunten en signalen brengt het CBA onder de aandacht van onze bestuurders.

 

De Beraadsgroep

Het CBA organiseert bijna maandelijks een informatieve bijeenkomst voor Almeerders met een (te) klein inkomen: de Beraadsgroep.

Iedere bijeenkomst wordt een thema besproken dat voor u van belang kan zijn. Soms worden daarvoor ook gastsprekers uitgenodigd waar u vragen aan kunt stellen.

 

Tijdens het tweede deel van de Beraadsgroep is het van belang dat u aan het woord komt en kunt vertellen waar u tegenaan loopt. U bent belangrijk om de knelpunten in het Almeerse beleid duidelijk te maken, zodat het CBA ermee aan de slag kan.

 

Huurbeleid

Het CBA is in 1994 door burgemeester en wethouders erkend als representatieve organisatie voor huurders en neemt ook deel aan het overleg in het Platform Wonen Almere.

Dus naast de ervaringen van Almeerders met het Sociaal Domein, is het CBA er ook voor de huurders van Almere. En uiteraard ook voor de mensen die het juist niet lukt om een betaalbare en geschikte huurwoning te krijgen.

 

CBA in het netwerk

Het CBA was, tot de komst van de Adviesraad Sociaal Domein (ASD) in 2015, hét participatieorgaan bij Sociale Zaken Almere en gaf dus direct gevraagd en ongevraagd advies.

Tegenwoordig neemt het CBA deel aan het Breed Overleg Plus (BO+). Binnen dit BO+ organiseert het CBA de werkgroep Armoede, Wonen en Participatie.

Het CBA wil dat uw stem binnen het gehele netwerk van adviesorganen en cliëntenraden niet verloren zal gaan.

 

 
Contactadres: Grasmeent 109,  * info@cba-almere.nl

Cliëntenberaad in het nieuws

 'Alleen kansloze woningzoekenden mee laten loten'


Bron: Almere Deze Week 14 januari 2020


Lees hier het verslag van de Beraadsgroep over de urgentie voor huurwoningen

Het CBA heeft de verdeling van de schaarse Almeerse huurwoningen onder de loep genomen.


LEES HIER VERDER

Mamuntisunio, el photonius - Jalium calaniluitus