Beraadsgroepen 2018

Beraadsgroepen 2018

Oktober -

Voedsel Loket Almere

Juni -

Huurverhoging

Februari -

Belasting en Kwijtschelding

September -

Privacy en Inlichtingenplicht

April -

Onderhoud van de huurwoning

Januari -

De vraag naar woningen