Als het buitengewoon bezwaarlijk is om belasting te betalen: kwijtschelding 

Beraadsgroep donderdag 14 maart in ‘t Kardoes om 13:30 uur

Wanneer is het buitengewoon bezwaarlijk om belasting te betalen?  Dat is de vraag die op donderdag 14 maart 2024 centraal staat bij de Beraadsgroep. John van der Pauw zal aan de deelnemers aan de Beraadsgroep uitleggen onder welke omstandigheden iemand een correcte belastingaanslag niet (volledig) hoeft te betalen.
Na de pauze inventariseert het Cliënten Beraad Almere signalen over het bestaan in Almere met een smalle beurs. De deelnemers aan de Beraadsgroep zijn welkom vanaf 13:15 uur in buurtcentrum ’t Kardoes aan de Suurhoffstraat 45 in de Staatsliedenwijk. 

Belasting

De overheid heeft geld nodig voor allerlei nuttige zaken. Daarom heft de overheid belasting. Voor inwoners kan het buitengewoon bezwaarlijk zijn om belasting te betalen. In die gevallen is het voor Rijk, gemeenten en waterschap mogelijk om belasting kwijt te schelden.

Leidraad invordering

Belastinginners hoeven niet bij elk verzoek opnieuw uit te vinden of het buitengewoon bezwaarlijk is om belasting te betalen. Daarvoor zijn spelregels vastgesteld. Die spelregels maken duidelijk dat kwijtschelding voor ‘luxe’-belastingen niet mogelijk is.

Inkomsten, lasten en vermogen

Bij het beoordelen van een kwijtscheldingsverzoek kijkt de Belastingdienst onder meer naar inkomsten en deel van de noodzakelijke uitgaven. Ook het saldo op de bankrekening of het bezit van een auto is van belang. De Leidraad Invordering bevat gedetailleerde informatie over de beoordeling van een kwijtscheldingsverzoek. John van der Pauw zal de belangrijkste aspecten bespreken.

Welkom

Almeerders met een laag inkomen zijn tijdens de BERAADSGROEP van 14 maart 2024 van harte welkom in buurtcentrum ‘t Kardoes. Dat buurthuis staat in de Staatsliedenwijk. De bijeenkomst begint om 13.30 uur. Het CBA laat een kop koffie of thee schenken en betaalt deelnemers een kleine onkostenvergoeding van vier euro.

Signalen

De Beraadsgroep van het Cliënten Beraad Almere is een plaats waar Almeerders met een smalle beurs informatie krijgen en kunnen signaleren wat er niet goed gaat. Dat is mogelijk na de pauze. Dan is er aandacht en ruimte voor de actualiteit van het bestaan met een laag inkomen. Zo vangt het CBA signalen op over het leven in Almere met een smalle beurs. Iedere deelnemer krijgt de mogelijkheid om zijn of haar signaal te verwoorden of een vraag te stellen.

Aankondigingen

Het CBA kan de aankondigingen voor de Beraadsgroep per emai aanbieden. Stuur een bericht dat u de aankondigingen wenst te ontvangen naar info@cba-alere.nl.  Dan ontvangt u de aankondigingen in het vervolg via de email.