Toeslagen voor bestaanszekerheid?

Beraadsgroep 8 februari 2024

De Commissie Sociaal Minimum meldt dat het minimum inkomen voor te veel bestaansonzekerheid zorgt. De kosten van het bestaan zijn vaak hoger dan het minimum inkomen. Huurtoeslag, zorgtoeslag en kind gebonden budget zorgen dat het bestaan nog enigszins betaalbaar blijft.
Op 1 januari 2024 is bij de toeslagen het een en ander gewijzigd. Tijdens de Beraadsgroep op 8 februari 2024 zal John van der Pauw de deelnemers informeren over de toeslagen van de Belastingdienst Toeslagen.
Na de pauze inventariseert het Cliënten Beraad Almere signalen over problemen in Almere. Dan is er ruimte voor klachten, wensen en verlangens.

Bestaanszekerheid

Volgens de Commissie Sociaal Minimum is bestaanszekerheid in Nederland niet voldoende gegarandeerd. In het minimuminkomen zit maar beperkt ruimte voor het betalen van woonlasten (€ 227) en voor de premie zorgverzekering (€ 42). De Belastingdienst Toeslagen kent daarom op verzoek huur- en zorgtoeslag toe om het leven betaalbaar te houden. Wie minderjarige kinderen heeft moet hogere kosten uit kinderbijslag en het kindgebonden budget betalen.

Aanvragen en informeren

Toeslagen krijg je niet vanzelf. Er is een aanvraag nodig. Wie eenmaal toeslagen ontvangt krijgt het volgende jaar automatisch weer toeslag. Als het inkomen in dat volgende jaar stijgt, komt de Belastingdienst daar jaren later achter. Dan moet de ontvanger van teveel toeslag terugbetalen. Ook daar bestaan spelregels voor.

Informatie

Tijdens de Beraadsgroep zal John van der Pauw de deelnemers informeren over de hobbels die een burger tegen kan komen op het pad van de  toeslagen van de Belastingdienst. Vragen van deelnemers worden beantwoord.

Signalen

Na het informatieve deel van de Beraadsgroep is er ruimte voor het ophalen van signalen uit de Almeerse samenleving over het leven met een minimum inkomen. de actualiteit van het minimale bestaan. Iedere deelnemer krijgt de mogelijkheid om zijn of haar vragen te stellen.

Belangrijke opmerkingen van deelnemers aan de Beraadsgroep worden in het Cliënten Beraad Almere besproken. Individuele hulpvragen kan het CBA niet in behandeling nemen. Daarvoor wijst het CBA op de Almeerse hulpverleners.

Koffie en thee

De Beraadsgroep begint om 13.30 uur. De deelnemers zijn welkom in buurthuis ‘t Kardoes. Dat buurthuis staat in de Staatsliedenbuurt van Almere Stad. Het CBA vergoedt elke deelnemer vier euro voor gemaakte onkosten en zorgt voor een kop koffie of thee.