Moreel Kompas in Almere

De gemeente Almere wil ‘Bouwen aan Vertrouwen’. Onderzoekers van Movisie hebben voor Werk en Inkomen (Sociale Zaken) gekeken welke verbeteringen mogelijk zijn. Marcel Meijer van Werk en Inkomen zal op donderdag 9 november 2023 uitleggen wat dat betekent voor Almeerders die te maken hebben met Sociale Zaken.
Na de pauze inventariseert het Cliënten Beraad Almere signalen over structurele problemen in Almere. Dan is er ruimte voor klachten, wensen en verlangens.

Wantrouwen

De Nederlands overheid heeft decennia lang de burger gewantrouwd. De nadruk in het contact van burger en overheid lag op handhaven, handhaven en nog eens handhaven. De wetgever heeft andere overheden verplicht om sancties op te leggen bij overtreding van spelregels. Ook bij kleine.

Hardhandig

Hardhandig handhaven leidde tot Ongekend Onrecht. Niet alleen de Belastingdienst pakte fraudeurs en inwoners die een kleine foutje maakten keihard aan. Foutje gemaakt? Alle terug betalen. En snel ook.

Menselijke Maat

Na Ongekend Onrecht is de overheid op zoek naar de Menselijke Maat. De gemeente Almere wil ‘Bouwen aan Vertrouwen’. Op verzoek van Werk en Inkomen heeft MOvisie gekeken wat er te verbeteren is. Dat heeft een moreel kompas voor Almere opgeleverd. Marcel Meijer zal de uitkomsten van dat kompas toelichten.

Signalen uit Almere

Na het informatieve deel van de Beraadsgroep is er ruimte voor het ophalen van signalen uit de Almeerse samenleving over het leven met een minimum inkomen: de actualiteit van het minimale bestaan. Iedere deelnemer krijgt de mogelijkheid om te wijzen op een ontwikkeling of een vraag te stellen.
Belangrijke opmerkingen van deelnemers aan de Beraadsgroep worden in het Cliënten Beraad Almere besproken. Het CBA kijkt dan of er actie nodig is. Individuele hulpvragen kan het CBA niet in behandeling nemen. Daarvoor wijst het CBA op de Almeerse hulpverleners.

Koffie en thee

De Beraadsgroep start op 9 november 2023 om 13.30 uur. De deelnemers zijn welkom in buurthuis ‘t Kardoes. Dat buurthuis staat in de Staatsliedenbuurt van Almere Stad aan de J.G. Suurhoffstraat 45 (1314 NR). Het CBA vergoedt elke deelnemer vier euro voor gemaakte onkosten en zorgt voor een kop koffie of thee.