Moreel Kompas in Almere

De gemeente Almere wil ‘Bouwen aan Vertrouwen’. Onderzoekers van Movisie hebben voor Werk en Inkomen (Sociale Zaken) gekeken welke verbeteringen mogelijk zijn. Marcel Meijer van Werk en Inkomen heeft op donderdag 9 november 2023 uitgelegd wat dat betekent voor Almeerders die te maken hebben met Sociale Zaken.

Wantrouwen

De Nederlands overheid heeft decennia lang de burger gewantrouwd. De nadruk in het contact van burger en overheid lag op handhaven, handhaven en nog eens handhaven. De wetgever heeft andere overheden verplicht om sancties op te leggen bij overtreding van spelregels. Ook bij kleine.

Hardhandig

Hardhandig handhaven leidde tot Ongekend Onrecht. Niet alleen de Belastingdienst pakte fraudeurs en inwoners die een kleine foutje maakten keihard aan. Foutje gemaakt? Alle terug betalen. En snel ook.

Menselijke Maat

Na Ongekend Onrecht is de overheid op zoek naar de Menselijke Maat. De gemeente Almere wil ‘Bouwen aan Vertrouwen’. Op verzoek van Werk en Inkomen heeft MOvisie gekeken wat er te verbeteren is. Dat heeft een moreel kompas voor Almere opgeleverd. Marcel Meijer zal de uitkomsten van dat kompas toelichten.

Verslag van de Beraadsgroep

.