Ervaringen met het Wijkteam en de hulpverlening bij schulden in Almere

Op 12 oktober 2023 organiseert het Cliënten Beraad Almere weer een Beraadsgroep. Deze Beraadsgroep staat in het teken van de ervaringen van Almeerders met het Wijkteam en de schuldhulpverlening.
De werkgroep Armoede, Participatie en Wonen van de Adviesraad Sociaal Domein hoort graag wat de ervaringen van Almeerders zijn.
Na de pauze is er ruimte voor om signalen over andere zaken die Almeerders ervaren die rond moeten komen met een laag inkomen.

De Beraadsgroep start om 13.30 uur in buurtcentrum ’t Kardoes in de Staatsliedenbuurt.

Werkgroep Armoede, Participatie en Wonen

De Adviesraad Sociaal Domein (ASD) geeft gevraagd en ongevraagd adviezen aan burgemeester en wethouders van Almere. De ASD kent een vijftal werkgroepen. Een van die werkgroepen heeft specifiek aandacht voor Armoede, Participatie en Wonen. Die werkgroep wil tijdens de Beraadsgroep de voelhorens uitsteken en is benieuwd naar ervaringen van de deelnemers aan de Beraadsgroep.

Wijkteam en schuldhulpverlening

De werkgroep is op zoek naar ervaringen van Almeerders met het Wijkteam en met de hulpverlening bij schulden in Almere. Een lid van de werkgroep gaat daar over in gesprek met de deelnemers aan de komende Beraadsgroep. Het doel van dat gesprek is om te horen wat goed gaat en wat beter kan. Wie naar de Beraadsgroep komt kan rekenen op waardering van de ASD-werkgroep.

Ervaring is welkom

Wie zijn of haar ervaringen met het Wijkteam of de hulpverlening bij schulden wil delen is op 12 oktober 2023 van harte welkom. In het bijzonder Almeerders met een laag inkomen zijn welkom. De bijeenkomst begint om 13.30 uur in buurtcentrum ‘t Kardoes.
’t Kardoes is te vinden aan de J.G. Suurhoffstraat 45 in de Staatsliedenbuurt van Almere Stad. Het CBA zorgt voor een kop koffie of thee en vergoedt elke deelnemer vier euro voor gemaakte onkosten.

Signalen

Na het informatieve deel van de Beraadsgroep is er ruimte voor andere signalen over het minimale bestaan in Almere. Deelnemers kunnen ontwikkelingen melden die Almeerders met een laag inkomen raken. Daarvoor is het rondje ‘klachten, wensen en verlangens’. Iedere deelnemer krijgt de mogelijkheid om zijn of haar vragen te stellen. Signalen van structurele problemen pakt het CBA op.
Individuele hulpvragen kan het CBA niet in behandeling nemen. Daarvoor moet het CBA verwijzen naar de Almeerse hulpverleners.

Email

Wie snel informatie wil ontvangen over de Beraadsgroep kan een email-adres doorgeven via info@cba-almere.nl. Een groot deel van de bezoekers van de Beraadsgroep heeft er al voor gekozen om via de mail aankondigingen en andere berichten over de Beraadsgroep te ontvangen. Die zijn sneller op de hoogte dan mensen die per post aankondigingen ontvangen.