Huurverlaging of verhoging?

Op 8 juni organiseert het Cliënten Beraad Almere een Beraadsgroep over de eenmalige huurverlaging in 2023 en huurverhogingen voor anderen. Huurders met een inkomen tot 120 procent van het minimum hebben recht op een kale huur van maximaal € 575,03 als zij van een corporatie huren. Voor andere huurders gelden andere afspraken over huurverhogingen. Het CBA geeft daar vanaf 13:30 uur informatie over in buurtcentrum ’t Kardoes.
Na de pauze inventariseert het Cliënten Beraad Almere signalen over problemen in Almere. Daar is ruimte voor tijdens het rondje klachten, wensen en verlangens.

Huurverhoging

Huurders ontvangen als regel jaarlijks een voorstel voor de verhoging van de huur. Zo ook dit jaar. Voor het verhogen van de huur gelden spelregels. Voor sociale huurwoningen gelden andere spelregels dan voor de vrije sector. De vrije sector begint bij een kale huurprijs van € 808,06.

Huurverlaging

Dit jaar krijgt een deel van de huurders van corporaties een voorstel voor verlaging van de huur. Het gaat dan huurders met een inkomen tot 120 procent van het minimum en een te hoge kale huur. De kale huur is te hoog als die hoger is dan € 575,01.

Informatie

John van der Pauw zal tijdens de Beraadsgroep informatie geven over de spelregels voor huurverhogingen en die voor de huurverlaging. Vragen van deelnemers aan de Beraadsgroep worden zoveel mogelijk beantwoord.

Signalen uit Almere

Na het informatieve deel van de Beraadsgroep is er ruimte voor het ophalen van signalen uit de Almeerse samenleving over het leven met een minimum inkomen: de actualiteit van het minimale bestaan. Iedere deelnemer krijgt de mogelijkheid om te wijzen op een ontwikkeling of een vraag te stellen.

Belangrijke opmerkingen van deelnemers aan de Beraadsgroep worden in het Cliënten Beraad Almere besproken. Het CBA kijkt dan of er actie nodig is. Individuele hulpvragen kan het CBA niet in behandeling nemen. Daarvoor wijst het CBA op de Almeerse hulpverleners.

Koffie en thee

De Beraadsgroep start op 8 juni 2023 weer om 13.30 uur. De deelnemers zijn welkom in buurthuis ‘t Kardoes. Dat buurthuis staat in de Staatsliedenbuurt van Almere Stad aan de J.G. Suurhoffstraat 45 (1314 NR). Het CBA vergoedt elke deelnemer vier euro voor gemaakte onkosten en zorgt voor een kop koffie of thee.

Verslag huurverhoging of verlaging?

?