Hulp voor slachtoffers

Voor een slachtoffer staat de wereld vaak opeens op zijn kop. Slachtofferhulp biedt slachtoffers dan de helpende hand. Tijdens de Beraadsgroep van 11 mei 2023 zal Jop van Breugel de deelnemers uit de doeken doen wat die helpende hand kan zijn.
Na een pauze inventariseert het Cliënten Beraad Almere (CBA) signalen over structurele problemen in Almere. Dan is er ruimte voor klachten, wensen en verlangens.

Slachtoffer

Een strafbaar feit, verkeersongeval of calamiteit meemaken is erg ingrijpend. Dan kan de wereld op zijn kop lijken te staan. Hulp kan dan heel waardevol zijn. Slachtofferhulp kan slachtoffers dan de noodzakelijke ondersteuning bieden.

Hulp

Slachtofferhulp staat slachtoffers bij op het moment dat het slachtoffer dat wil en op een manier die bij het slachtoffer past. Jop van Breugel komt namens Slachtofferhulp Nederland uitleggen wat Slachtofferhulp kan doen. Jop zal vragen van deelnemers aan de Beraadsgroep over Slachtofferhulp beantwoorden.

Signalen uit Almere

Na het informatieve deel van de Beraadsgroep is er ruimte voor het ophalen van signalen uit de Almeerse samenleving over het leven met een minimum inkomen: de actualiteit van het minimale bestaan. Iedere deelnemer krijgt de mogelijkheid om te wijzen op een ontwikkeling of een vraag te stellen.

Belangrijke opmerkingen van deelnemers aan de Beraadsgroep worden in het Cliënten Beraad Almere besproken. Het CBA kijkt dan of er actie nodig is. Individuele hulpvragen kan het CBA niet in behandeling nemen. Daarvoor wijst het CBA op de Almeerse hulpverleners.

Koffie en thee

De Beraadsgroep start op 11 mei 2023 weer om 13.30 uur. De deelnemers zijn welkom in buurthuis ‘t Kardoes. Dat buurthuis staat in de Staatsliedenbuurt van Almere Stad aan de J.G. Suurhoffstraat 45 (1314 NR). Het CBA vergoedt elke deelnemer vier euro voor gemaakte onkosten en zorgt voor een kop koffie of thee.

Verslag hulp voor slachtoffers