Moreel kompas in de Almeerse praktijk

Bouwen aan vertrouwen

De gemeente Almere wil ‘Bouwen aan Vertrouwen’. Onderzoekers van Movisie hebben voor Werk en Inkomen (Sociale Zaken) gekeken welke verbeteringen mogelijk zijn. Marcel Meijer van Werk en Inkomen zal uitleggen wat dat betekent voor Almeerders die te maken hebben met Sociale Zaken. Marcel start om 15:30 uur.

Gewijzigde opzet

Deze Beraadsgroep start om 14:30 uur. De manager die tekst en uitleg komt geven over het Moreel Kompas arriveert om 15:30. Het ophalen van signalen uit de Almeerse samenleving start daarom om 14:30 uur. Dan is er ruimte voor klachten, wensen en verlangens.

Wantrouwen

De Nederlands overheid heeft decennia lang de burger gewantrouwd. De nadruk in het contact van burger en overheid lag op handhaven, handhaven en nog eens handhaven. De wetgever heeft andere overheden verplicht om sancties op te leggen bij overtreding van spelregels. Ook bij kleine foutjes.

Hardhandig handhaven

Hardhandig handhaven leidde tot Ongekend Onrecht. De Belastingdienst pakte schoor fraudeurs en inwoners die een kleine foutje maakten keihard aan. Foutje gemaakt? Alle terug betalen. En snel ook.

Menselijke Maat

Na Ongekend Onrecht is de overheid op zoek naar de Menselijke Maat. De gemeente Almere wil ‘Bouwen aan Vertrouwen’. Op verzoek van Werk en Inkomen heeft MOvisie gekeken wat er te verbeteren is. Dat heeft een moreel kompas voor Almere opgeleverd. Marcel Meijer zal de uitkomsten van dat kompas toelichten.

Signalen uit Almere

Voorafgaand aan het informatieve deel van de Beraadsgroep is er ruimte voor het ophalen van signalen uit de Almeerse samenleving over het leven met een minimum inkomen: de actualiteit van het minimale bestaan. Iedere deelnemer krijgt de mogelijkheid om te wijzen op een ontwikkeling of een vraag te stellen.
Belangrijke opmerkingen van deelnemers aan de Beraadsgroep worden in het Cliënten Beraad Almere besproken. Het CBA kijkt dan of er actie nodig is. Individuele hulpvragen kan het CBA niet in behandeling nemen. Daarvoor wijst het CBA op de Almeerse hulpverleners.

Koffie en thee

De Beraadsgroep start op 13 april 2023 een uur later en begint om 14.30 uur. De deelnemers zijn welkom in buurthuis ‘t Kardoes. Dat buurthuis staat in de Staatsliedenbuurt van Almere Stad aan de J.G. Suurhoffstraat 45 (1314 NR). Het CBA vergoedt elke deelnemer vier euro voor gemaakte onkosten en zorgt voor een kop koffie of thee.

Verslag