Vernieuwd: maatschappelijke ondersteuning vanaf 2023

Beraadsgroep 9 maart 2023

De gemeente Almere gaat de Wet maatschappelijk ondersteuning in 2023 anders uitvoeren. Op donderdag 9 maart zullen twee medewerkers van de gemeente Almere tijdens de Beraadsgroep uitleggen wat er allemaal anders wordt.
Na de pauze inventariseert het Cliënten Beraad Almere signalen over structurele problemen in Almere. Dan is er ruimte voor klachten, wensen en verlangens.

Maatschappelijke ondersteuning

De Nederlands overheid wil graag dat inwoners zo lang mogelijk thuis kunnen wonen. Om dat mogelijk te maken heeft de wetgever de gemeenten verantwoordelijk gemaakt voor de uitvoering van de Wet maatschappelijk ondersteuning.

Eigen kracht

Wie niet meer op eigen kracht mee kan doen, mag bij de gemeente aankloppen voor ondersteuning. De gemeente kan dan een voorziening toekennen. Dan gaat het bijvoorbeeld om begeleiding of dagbesteding of iets om een mantelzorger te ontlasten. Opvang bij huiselijk geweld en dakloosheid kunnen ook aan de orde zijn. Elke gemeente organiseert de toegang tot de voorzieningen op een eigen manier. In Almere zijn daar de wijkteams voor bedacht.

Nieuw

Met ingang van 2023 gaat er iets veranderen bij het verstrekken van voorzieningen. Paul van Lieshout en Sanne van Beek zullen de deelnemers aan de Beraadsgroep van 9 maart 2023 duidelijk maken wat er verandert in de voorzieningen en wat bij het indiceren. De deelnemers kunnen verhelderende vragen stellen.

Signalen uit Almere

Na het informatieve deel van de Beraadsgroep is er ruimte voor het ophalen van signalen uit de Almeerse samenleving over het leven met een minimum inkomen: de actualiteit van het minimale bestaan. Iedere deelnemer krijgt de mogelijkheid om te wijzen op een ontwikkeling of een vraag te stellen.

Belangrijke opmerkingen van deelnemers aan de Beraadsgroep worden in het Cliënten Beraad Almere besproken. Het CBA kijkt dan of er actie nodig is. Individuele hulpvragen kan het CBA niet in behandeling nemen. Daarvoor wijst het CBA op de Almeerse hulpverleners.

Koffie en thee

De Beraadsgroep begint op donderdag 9 maart 2023 om 13.30 uur. De deelnemers zijn welkom in buurthuis ‘t Kardoes. Dat buurthuis staat in de Staatsliedenbuurt van Almere Stad aan de J.G. Suurhoffstraat 45 (1314 NR). Het CBA vergoedt elke deelnemer vier euro voor gemaakte onkosten en zorgt voor een kop koffie of thee.

Verslag maatschappelijke ondersteuning vanaf 2023