De BurgerBaan en Almere

Basisbaan

Werk verandert qua inhoud en omstandigheden. Daar ontstaan initiatieven om de kwaliteit van werk en te behouden en te verbeteren. De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid stelt voor om ‘basisbanen’ in te voeren. Een basisbaan is een fulltime of parttime baan bedoeld voor die mensen die al lang werkloos zijn en weinig kans maken op de arbeidsmarkt. Zij kunnen tegen het minimumloon, in plaats van een uitkering, een vaste baan krijgen bijvoorbeeld als schoolconciërge, buurthuisbeheerder of ondersteunende kracht in een verpleeghuis. Werk dat anders niet of te weinig gebeurt, of aan vrijwilligers wordt overgelaten.

Burgerbaan

Naast de basisbaan bestaat het deeltijd initiatief van de gemeentelijke Burgerbaan. De Burgerbaan lijkt op de basisbaan maar is anders ingericht. De Burgerbaan staat in principe open voor iedereen, dus niet alleen uitkeringsgerechtigden. Het werk wordt gedaan bij non-profit organisaties zoals Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI) en Sociaal Belang Behartigende Instellingen (SBBI) naar keuze. Het aantal uren per week bepaalt de burger zelf. De beloning bestaat uit het wettelijk minimum uurloon.

Tweede dialoogavond proefperiode burgerbaan

De Stadscoöperatie Almere organiseert op 5 april 2023 een avond over de introductie van de Burgerbaan in Almere. Elly Zeef zal een samenvatting geven van de eerste dialoogavond. Vervolgens zal Bertien Hoek duidelijk maken wat de missie van Stadscoöperatie Almere is. Bert Veenstra gaat in op de relatie tussen het Basisinkomen en de Burgerbaan. Frans Vrijmoed zal vertellen wat een Burgerbaan is. Vervolgens is er een open dialoog van de aanwezigen met de inleiders. De avond wordt afgesloten met een borrel.