Bescherming voor de burger

Overeenkomst

Wie bij de supermarkt boodschappen doet sluit overeenkomsten. Elk product dat de burger koopt is onderdeel van een koopovereenkomst. Een overeenkomst ontstaat zodra tussen twee partijen overstemming bestaat over het feit dat de een van de ander iets wil en wat de ander daarvoor over heeft. Wie een televisie wil kopen en een verkoper vindt met het juiste merk, het juiste type en de juiste prijs, sluit een koopovereenkomst als over alle belangrijke aspecten van zo’n aankoop wilsovereenstemming is ontstaan.

Vormvrij

Overeenkomsten zijn in principe vormvrij. Voor de aankoop van een bos wortelen op de markt hoeven koper en verkoper geen schriftelijke overeenkomst te ondertekenen. Zo blijft het leven eenvoudig en hoeft het maatschappelijk verkeer niet te verzanden in nodeloze bureaucratie.

Argeloos

Eenvoud kan maatschappelijke problemen opleveren. Zo kan een argeloze burger met behulp van een van te voren exact uitgemeten telefoonscript in de val worden gelokt. Antwoorden op voorbedachte teksten blijken dan tot de bestelling van een dienst te worden. En dat terwijl de argeloze burger niet eens door heeft dat hij of zij een overeenkomst zou sluiten.

Bescherming

De wetgever beschermt argeloze burgers die door calculerende ondernemers in de tang worden genomen. Zo kan de burger, die door een colporteur is overdonderd, de  colportageovereenkomst eenzijdig ongedaan maken. De wetgever heeft de burger ook bescherming geboden tegen ondernemers die op afstand een overeenkomst willen sluiten. John van der Pauw zal tijdens de Beraadsgroep uit de doeken doen hoe die bescherming er uit ziet.

Welkom!

Almeerders met een laag inkomen zijn tijdens de BERAADSGROEP van 12 januari 2023 van harte welkom. De bijeenkomst begint om 13.30 uur in buurthuis ’t Kardoes in de Staatsliedenwijk (Almere Stad). Het CBA vergoedt elke deelnemer vier euro voor gemaakte onkosten en zorgt voor koffie en thee.

Signalen uit Almere

Na het informatieve deel van de BERAADSGROEP is er ruimte voor de actualiteit van het minimale bestaan. Daarvoor is het rondje ‘klachten, wensen en verlangens’. Iedere deelnemer krijgt de mogelijkheid om zijn of haar vragen te stellen.
Individuele hulpvragen kan het CBA niet in behandeling nemen. Daarvoor wijst het CBA op de Almeerse hulpverleners.

Verslag bescherming voor de burger