Acties en effecten

 • Bericht auteur:
 • Berichtcategorie:Historie

Acties tot en met 2020

In de loop der tijden heeft het CBA met signalerende activiteiten resultaten weten te boeken. Voor een belangrijkdeel van die acties is een notitie gemaakt met nuttige informatie. Die notities zijn te vinden bij het onderdeel ‘publicaties’ op deze site.
De acties hadden betrekking op onderwerpen als:

 • kwijtschelding van belastingen;
 • wachttijden voor huurwoningen voor woningzoekenden met aan laag inkomen;
 • plannen voor huursubsidie;
 • sparen en aflossen niet mogelijk bij een minimum inkomen;
 • een hoger bijdrage voor Meerjarige Minima;
 • minder sancties voor bijstandsgerechtigden;
 • de verkoop van schaarse sociale huurwoningen in Almere;
 • behoud van het Woonlastenfonds;
 • een debat voor de verkiezing van de Almeerse gemeenteraad;
 • een conferentie over Armoede en Schulden;
 • verkiezingsdebat over het Grondrecht Wonen;
 • een analyse van de verhuur van sociale huurwoningen in 2018;
 • een poging om gemeentelijke regels tegen kamerverhuur te ontduiken.