Beraadsgroep: een tijd van komen en een tijd van gaan…

Een laatste rustplaats

Leven

Het leven is voor velen vanzelfsprekend. Je staat iedere dag op, doet wat je gewoonlijk doet en op een dag is het over en uit. Daar denkt niet iedereen dagelijks aan. Toch is het goed daar soms bij stil te staan. Shanta zal dat duidelijk maken aan de deelnemers van de Beraadsgroep.  

Zekerheid

Omdat het leven niet eeuwig is en daarna de kosten van een uitvaart opdoemen, hebben veel mensen een verzekering voor die kosten. Wie iets wil regelen voor na het overlijden gaat naar een notaris. Dan gaat het in de zakelijk aspecten van het overlijden. Shanta  zal met name de immateriële aspecten belichten.  

Shanta

Shanta is als geestelijk verzorger werkzaam bij de Dienst Justitiële Inrichtingen. Ze is  ook trainer en therapeut en heeft ervaring met de eindigheid van het leven. Ze zal de deelnemers onder meer wijzen op het belang van rouwen.

Welkom

Almeerders met een laag inkomen zijn tijdens de Beraadsgroep van 9 juni 2022 van harte welkom. De bijeenkomst begint om 13.30 uur in buurtcentrum ‘t Kardoes. ’t Kardoes is te vinden aan de J.G. Suurhoffstraat 45 in de Staatsliedenbuurt van Almere Stad.
Het CBA zorgt voor een kop koffie of thee en vergoedt elke deelnemer vier euro voor gemaakte onkosten.

Signalen

Na het informatieve deel van de Beraadsgroep is er ruimte voor signalen over het minimale bestaan in Almere. Deelnemers kunnen ontwikkelingen melden die Almeerders met een laag inkomen raken delen. Daarvoor is het rondje ‘klachten, wensen en verlangens’. Iedere deelnemer krijgt de mogelijkheid om zijn of haar vragen te stellen. Signalen van structurele problemen pakt het CBA op.
Individuele hulpvragen kan het CBA niet in behandeling nemen. Daarvoor moet het CBA verwijzen naar de Almeerse hulpverleners.

Email

Wie snel informatie wil ontvangen over de Beraadsgroep kan een email-adres doorgeven via info@cba-almere.nl. Een groot deel van de bezoekers van de Beraadsgroep heeft er al voor gekozen om via de mail aankondigingen en andere berichten over de Beraadsgroep te ontvangen. Die zijn sneller op de hoogte dan mensen die per post aankondigingen ontvangen.