Beraadsgroep Belasting kwijtschelden

Op donderdag 10 maart 2022 staat de vraag centraal wanneer het buitengewoon bezwaarlijk is om belasting te betalen. John van der Pauw zal aan de deelnemers aan de Beraadsgroep uitleggen onder welke omstandigheden iemand een correcte belastingaanslag niet (volledig) hoeft te betalen.
Na de pauze inventariseert het Cliënten Beraad Almere signalen over het bestaan in Almere met een smalle beurs. Het CBA organiseert deze Beraadsgroep in de Levend Water Kerk in Parkwijk. Deur open vanaf 13:15 uur.

Belasting

De overheid heeft geld nodig voor allerlei nuttige zaken. Voor sommige burgers is het buitengewoon bezwaarlijk om belasting te betalen. In die gevallen is het voor Rijk, gemeenten en waterschap mogelijk om belasting kwijt te schelden.

Leidraad invordering

Belastinginners hoeven niet bij elk verzoek opnieuw uit te vinden of het buitengewoon bezwaarlijk is om belasting te betalen. Daarvoor zijn spelregels vastgesteld. Die spelregels maken duidelijk dat kwijtschelding voor ‘luxe’-belastingen niet mogelijk is.

Inkomsten, lasten en vermogen
Bij het beoordelen van een kwijtscheldingsverzoek kijkt de Belastingdienst onder meer naar inkomsten en sommige uitgaven. Zelfs het saldo op de bankrekening is van belang. De Leidraad Invordering bevat gedetailleerde informatie over de beoordeling van een kwijtscheldingsverzoek. John van der Pauw zal de belangrijkste aspecten bespreken.

Welkom
Almeerders met een laag inkomen zijn tijdens de BERAADSGROEP van 10 maart 2022 van harte welkom in de Levend Water Kerk. De kerk staat in Parkwijk aan de Parkwijklaan. De bijeenkomst begint om 13.30 uur. Het CBA laat een kop koffie of thee schenken en betaalt deelnemers een kleine onkostenvergoeding van vier euro.

Signalen van problemen
De Beraadsgroep van het Cliënten Beraad Almere is een plaats waar Almeerders met een smalle beurs informatie krijgen en kunnen signaleren wat er niet goed gaat. Dat is mogelijk na de pauze. Dan is er aandacht en ruimte voor de actualiteit van het minimale bestaan. Zo vangt het CBA signalen op over het leven in Almere met een smalle beurs. Iedere deelnemer krijgt de mogelijkheid om zijn of haar signaal te verwoorden of een vraag te stellen.

Aankondigingen
Het CBA stuurt de aankondiging van toekomstige Beraadsgroepen naar belangstellenden. Wie die aankondiging wenst te ontvangen kan dat duidelijk maken door een bericht te sturen naar info@cba-almere.nl.