Menselijk Handhaven

Op donderdag 10 februari 2022 staat Menselijk handhaven centraal tijdens de maandelijkse Beraadsgroep van het Cliënten Beraad Almere. Suzanne Dickens zal aan de deelnemers aan de Beraadsgroep duidelijk maken wat het verschil is tussen handhaving oude stijl door Sociale Zaken en Menselijk handhaven.
Na de pauze inventariseert het Cliënten Beraad Almere signalen over het bestaan in Almere met een smalle beurs. Het CBA organiseert deze Beraadsgroep in de Levend Water Kerk in Parkwijk. Deur open vanaf 13:15 uur.

Strafklimaat
Tientallen jaren waaide door Nederland een gure wind van wantrouwen jegens uitkeringsgerechtigden. Waar belastingontduikers jaar in jaar uit meer tijd kregen om berouw te tonen, moesten UWV en Sociale Zaken uitkeringsgerechtigden bij de kleinste fout bikkelhard sanctioneren.

Aanscherping

In 2012 zijn de Tweede Kamer en de Eerste Kamer akkoord gegaan met de Wet aanscherping handhaving en sanctiebeleid. Door die wet moest Sociale Zaken een uitkeringsgerechtigde hard straffen zodra er iets fout ging. Wie teveel had gekregen, moest dat terug betalen en kon op een even hoge sanctie rekenen

Ongekend Onrecht
De problemen met de Kinderopvangtoeslagen hebben duidelijk gemaakt dat de overheid veel te veel aandacht had voor handhaven. Naar persoonlijke omstandigheden werd niet of nauwelijks gekeken. Rechters stonden dat hard straffen toe. Met het rapport ‘Ongekend Onrecht’ is het besef ontstaan dat alleen harde straffen niet rechtvaardig is.

Menselijk handhaven
De gemeente Almere zal menselijk gaan handhaven. Wat dat voor Almeerse uitkeringsgerechtigden betekent zal Suzanne Dickens van Sociale Zaken tijdens de Beraadsgroep uit de doeken doen.

Welkom
Almeerders met een laag inkomen zijn tijdens de BERAADSGROEP van 9 december 2021 welkom in de Levend Water Kerk. De kerk staat in Parkwijk aan de Parkwijklaan. De bijeenkomst begint om 13.30 uur. Het CBA laat een kop koffie of thee schenken en betaalt deelnemers een kleine onkostenvergoeding van vier euro.

Signalen van problemen
De Beraadsgroep van het Cliënten Beraad Almere is een plaats waar Almeerders met een smalle beurs informatie krijgen en kunnen signaleren wat er niet goed gaat. Dat is mogelijk na de pauze. Dan is er aandacht en ruimte voor de actualiteit van het minimale bestaan. Zo vangt het CBA signalen op over het leven in Almere met een smalle beurs. Iedere deelnemer krijgt de mogelijkheid om zijn of haar signaal te verwoorden of een vraag te stellen.