Je bekijkt nu DOEL Cliëntenberaad Almere

DOEL Cliëntenberaad Almere

  • Bericht auteur:
  • Berichtcategorie:Historie

Samen

Het Clienten Beraad Almere (CBA) is in 1992 opgericht om samen de belangen te behartigen van Almeerders met een laag inkomen. Waar eerst Almeerse organisaties afzonderlijk in gesprek waren met de gemeente, werken sinds 1992 uitkeringsgerechtigden en maatschappelijke organisaties samen in het CBA.

Informatieve bijeenkomsten

Sinds 1993 organiseert het CBA openbare bijeenkomsten voor Almeerders met een smalle beurs georganiseerd. Die bijeenkomsten worden Beraadsgroepen genoemd. Elke Beraadsgroep kent een informatief thema en een deel waarin de aanwezigen signalen over het bestaan met een smalle beurs duidelijk kunnen maken.

Erkenning

In 1994 hebben burgemeester en wethouders het CBA erkend als ‘representatieve lokale organisatie van woonconsumenten’. Dat is een term uit de Huisvestingswet en betekent dat voorgenomen wijzigingen in de spelregels over de verdeling van sociale huurwoningen en het woonbeleid van Almere met het CBA worden besproken. Aanleiding voor die erkenning was de nota ‘De toegang tot de Almeerse woningmarkt’.

Clientenparticipatie

Met de invoering van de Wet werk en bijstand in 2004 is het CBA het orgaan voor cliëntenparticipatie bij Sociale Zaken in Almere geworden. Met de komst van de Adviesraad Sociaal Domein heeft de gemeente Almere die functie overgedragen aan die organisatie.
Het CBA is sindsdien onderdeel van het Breed Overleg plus (BO+). In dat BO+ werkt een veelheid van Almeerse organisaties uit het Sociaal Domein samen. Het BO+ is bedoeld als de voelhorens van de Adviesraad Sociaal.

Beraadsgroep

Het CBA organiseert nog steeds maandelijks een Beraadsgroep. Die openbare bijeenkomst is bedoeld voor Almeerders met een smalle beurs. Tijdens de Beraadsgroep staat een thema centraal.

Deelnemers aan de Beraadsgroep ontvangen € 4 ter vergoeding van de reiskosten. Het CBA is geen instantie die individuele problemen kan oplossen. Daar bestaan andere organisaties voor in Almere. Het CBA wijst u graag de weg.

Wilt u de aankondigingen en de verslagen van de Beraadsgroep per post ontvangen? Dat kan. Laat dat via info@cba-almere.nl weten.

Signalen

Tijdens de Beraadsgroep nodigt het CBA de deelnemers uit om signalen over problemen in Almere te melden. Wie een structureel probleem signaleert kan dat duidelijk maken tijdens het rondje ‘Klachten, wensen en verlangens’.

Via de werkgroep Armoede, wonen en participatie van het BO+ brengt het CBA die signalen onder de aandacht van de Adviesraad Sociaal Domein of het gemeentebestuur.