Beraadsgroepen

CLIENTEN BERAAD ALMERE

 

Voor & door uitkeringsgerechtigden van Almere

 

Contactadres: Allendestraat 42, 1314SE Almere * Email: info@cba-almere.nl

Telefoon: 036-5454840

 

De eerstvolgende BERAADSGROEP is 8 februari 2018

 

 

Thema : (volgt)

 

aanvang 13.30 uur, locatie (volgt)

 

 

 

Contactadres: Allendestraat 42, 1314SE Almere * Email: info@cba-almere.nl * Telefoon: 036-5454840

Mamuntisunio, el photonius - Jalium calaniluitus

 

De Beraadsgroep komt iedere 2e donderdag van de maand bijeen in Buurtcentrum het Kardoes.

Het Kardoes kunt u vinden aan de Suurhoffstraat 45 in de Staatsliedenwijk in Almere Stad.

Vanaf 13.30 uur bent u welkom en kunt u informatie ontvangen & vragen te stellen over het onderwerp van die maand.

 

Het CBA vergoedt elke deelnemer vier euro voor gemaakte onkosten en zorgt voor koffie & thee.

 

Het Kardoes

 

Schuldhulpverlening nieuwe stijl

 

 

In 2013 is de Almeerse schuldhulpverlening veranderd. Ellen Karstens en Saskia Westerink zullen de deelnemers aan de Beraadsgroep van donderdag 8 oktober 2015 alles uit de doeken doen over de Almeerse schuldhulpverlening.

 

Verantwoordelijk

De gemeente is verantwoordelijk voor de schuldhulpverlening. Almere huurt twee bedrijven in om schuldenaren uit de schulden te helpen. PLANgroep of Zuidweg & Partners proberen met alle schuldeisers afspraken te maken.

 

Minnelijke oplossing

Als dat lukt is er een minnelijke oplossing voor de problemen. Dat betekent normaal

gesproken drie jaar lang zoveel mogelijk geld sparen voor de schuldeisers en geen

nieuwe schulden laten ontstaan.

 

WSNP

Een minnelijke oplossing blijkt niet altijd mogelijk. Dan kan soms de gang naar de

rechter uitkomst bieden. Om bij de rechter terecht te kunnen is als regel een

verklaring van de gemeente nodig waaruit blijkt dat een minnelijke oplossing niet tot

mogelijkheden behoort. De rechter kan een bewind op basis van de wet sanering

natuurlijke personen instellen. Ook dat betekent drie jaar sparen.

 

OSS

Niet iedere Almeerder kan door PLANgroep of Zuidweg & Partners geholpen worden.

De helft van Almeerders met schulden zal voor hulp bij een andere instelling moeten

zijn. Voor die schuldenaren kan PLANgroep (nog) geen oplossing vinden en biedt de

gang naar de rechter ook geen oplossing. Voor die groep schuldenaren is de Ondersteuning Schuld Stabilisatie (OSS) bedacht.

Na het informatieve deel van de Beraadsgroep is er ruimte voor de actualiteit van het minimale bestaan. Daarvoor is het rondje "klachten, wensen en verlangens". Iedere deelnemer krijgt de mogelijkheid om zijn of haar vragen te stellen.

 

Belangrijke opmerkingen van deelnemers aan de Beraadsgroep worden in het Cliënten Beraad Almere besproken.

 

Individuele hulpvragen kan het CBA niet in behandeling nemen. Daarvoor wijst het CBA op de Almeerse hulpverleners.

 

Wie meer wil weten over het CBA, kan tijdens de Beraadsgroep op een aardige manier kennis maken met het Cliënten Beraad Almere.