Komende Beraadsgroep


De rechter en arrangementen in de WMO

De rechter en arrangementen in de WMO


De gemeente is verantwoordelijk voor mensen die niet op eigen kracht en die van hun omgeving kunnen deelnemen aan het maatschappelijk verkeer. Voor de uitvoering van de WMO heeft de gemeente ‘arrangementen’ bedacht. De rechter lijkt een stokje te steken voor die ontwikkeling. Tijdens de Beraadsgroep op 14 maart 2019 zal John van der Pauw de deelnemers informeren en daar meer over vertellen. Na de pauze is er ruimte voor klachten, wensen en verlangens.


Meedoen
De gemeente is verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning. Sinds 2018 is Almere begonnen met het toekennen van ‘arrangementen’ in plaats van besluiten waarin concreet stond hoeveel uur per week de burger mocht gebruiken van een voorziening als dagbesteding of huishoudelijke hulp.


Arrangementen

Arrangementen zijn verstrekkingen waarbij niet exact wordt vastgesteld hoeveel uur de burger van welke voorziening gebruik mag maken. Dat soort besluiten blijkt bij de rechter niet in goede aarde te vallen. John van der Pauw zal de deelnemers meer vertellen over de uitspraken van de Centrale Raad van Beroep.  


Actualiteit
Na het informatieve deel van de Beraadsgroep is er ruimte voor de actualiteit van het minimale bestaan. Daarvoor is het rondje "klachten, wensen en verlangens". Iedere deelnemer krijgt de mogelijkheid om zijn of haar vragen te stellen.


Signalen
Belangrijke opmerkingen van deelnemers aan de Beraadsgroep worden in het Cliënten Beraad Almere besproken. Individuele hulpvragen kan het CBA niet in behandeling nemen. Daarvoor wijst het CBA op de Almeerse hulpverleners.


Koffie en thee

De Beraadsgroep begint om 13.30 uur. De deelnemers zijn welkom in buurthuis ‘t Kardoes. Dat buurthuis staat in de Staatsliedenbuurt van Almere Stad. Het CBA vergoedt elke deelnemer vier euro voor gemaakte onkosten en zorgt voor een kop koffie of thee.