Komende Beraadsgroep

De Onafhankelijke Cliënt Ondersteuner (OCO)

De Onafhankelijke Cliënt Ondersteuner (OCO)

 

Wim Klein Nagelvoort komt de deelnemers aan de Beraadsgroep duidelijk maken wat de Onafhankelijke Cliënt Ondersteuner doet. Deelnemers aan de Beraadsgroep kunnen Wim vragen stellen. Na de pauze is er ruimte voor klachten, wensen en verlangens.

 

Ondersteuning

De wetgever heeft de onafhankelijke cliëntenondersteuning bedacht voor de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO). Een Onafhankelijke Cliënt Ondersteuner (OCO) geeft informatie, advies en algemene ondersteuning aan burgers die dat nodig hebben.

Deze ondersteuning moet bijdragen aan het versterken van de zelfredzaamheid en participatie en het verkrijgen van een zo integraal mogelijke dienstverlening op het gebied van maatschappelijke ondersteuning, preventieve zorg, zorg, jeugdhulp, onderwijs, welzijn, wonen, werk en inkomen.


Onafhankelijk 

Iedere gemeente moet zorgen dat er onafhankelijke cliëntondersteuning is. Almere heeft een pool van ervaringsdeskundige OCO’s die Almeerders kunnen bijstaan bij keukentafelgesprekken. Wim Klein Nagelvoort heeft de opdracht om nog meer ervaringsdeskundige OCO’s te vinden voor de andere wetten die de gemeente uitvoert, zoals de Participatiewet en de Jeugdwet.

 

Beraadsgroep

Op donderdag 9 mei 2019 laat Wim Klein Nagelvoort de deelnemers kennis maken met de Almeerse OCO. De deelnemers kunnen hem bevragen. Wim Klein Nagelvoort zal die vragen zoveel als mogelijk beantwoorden.

 

Na het informatieve deel van de Beraadsgroep is er ruimte voor de actualiteit van het minimale bestaan. Daarvoor is het rondje "klachten, wensen en verlangens". Iedere deelnemer krijgt de mogelijkheid om zijn of haar vragen te stellen.

 

Belangrijke opmerkingen van deelnemers aan de Beraadsgroep worden in het Cliënten Beraad Almere besproken. Individuele hulpvragen kan het CBA niet in behandeling nemen. Daarvoor wijst het CBA op de Almeerse hulpverleners.

 

De Beraadsgroep begint om 13.30 uur. De deelnemers zijn welkom in buurthuis ‘t Kardoes. Dat buurthuis staat in de Staatsliedenbuurt van Almere Stad. Het CBA vergoedt elke deelnemer vier euro voor gemaakte onkosten en zorgt voor een kop koffie of thee.