Komende Beraadsgroep

WOONOVERLAST IN ALMERE


Gastspreker: Franc Weerwind, burgemeester van Almere

WOONOVERLAST IN ALMERE

 


De overlast die huurders van elkaar ondervinden neemt toe. Dat blijkt uit een monitor van Aedes, de koepel van sociale verhuurders. Tijdens de Beraadsgroep van donderdag 10 oktober zal burgemeester Franc Weerwind uitleggen hoe woonoverlast in Almere wordt aangepakt. Na de pauze is er ruimte voor klachten, wensen en verlangens.

 

Woningcorporaties hebben in de afgelopen twee jaar alle vormen van woonoverlast zien toenemen. Dan gaat het onder meer om geluidsoverlast, vervuiling en agressief gedrag tegen buren. Wie overlast ervaart, hoort dat eerst met de veroorzaker te bespreken. Als dat niet helpt kunnen diverse organisaties iets doen.

 

Buurtbemiddelaars kunnen behulpzaam zijn bij het oplossen van overlast. Verhuurders hebben de taak om huurders het rustig en ongestoord genot te verschaffen van het gehuurde. Verenigingen van eigenaren kunnen ook optreden tegen overlast. Daarnaast kunnen gemeente, politie en GGD soms ook iets doen tegen overlast.

 

Sinds juli 2017 kan de burgemeester een overlastgever een gedragsaanwijzing geven. Burgemeester Franc Weerwind zal de deelnemers aan de Beraadsgroep op 10 oktober 2019 vertellen wat er in Almere gedaan wordt tegen overlast.

 

Na het informatieve deel van de Beraadsgroep is er ruimte voor de actualiteit van het minimale bestaan. Daarvoor is het rondje "klachten, wensen en verlangens". Iedere deelnemer krijgt de mogelijkheid om zijn of haar vragen te stellen.

 

Belangrijke opmerkingen van deelnemers aan de Beraadsgroep worden in het Cliënten Beraad Almere besproken. Individuele hulpvragen kan het CBA niet in behandeling nemen. Daarvoor wijst het CBA op de Almeerse hulpverleners.

 

Wie meer wil weten over het CBA, kan tijdens de Beraadsgroep op een aardige manier kennis maken met het Cliënten Beraad Almere.

 

De Beraadsgroep begint om 13.30 uur. De deelnemers zijn welkom in buurthuis ‘t Kardoes. Dat buurthuis staat in de Staatsliedenbuurt van Almere Stad. Het CBA vergoedt elke deelnemer vier euro voor gemaakte onkosten en zorgt voor een kop koffie of thee.