Komende Beraadsgroep

Het onderhoud van een Huurwoning

Het onderhoud van een huurwoningOp donderdag 13 juni 2019 organiseert het Cliënten Beraad Almere een Beraadsgroep over de onderhoudsplichten en –rechten van de huurder van een woning. John van der Pauw zal de deelnemers aan de Beraadsgroep informeren over wat kleine herstellingen en wat gebreken zijn.

Na de pauze is er ruimte voor andere zaken die te maken hebben met het minimumbestaan in Almere. Tijdens het rondje klachten, wensen en verlangens.Onderhoud

Een woning heeft onderhoud nodig. Soms gaat het dan over kleine dingen en soms over grote zaken. De regelgever heeft een taakverdeling tussen de huurder en de verhuurder vastgelegd. Die taakverdeling is te vinden in het besluit kleine herstellingen.Gebreken

Het komt voor dat verhuurders zich niet kwijten van hun onderhoudsplicht. Huurders van sociale huurwoningen hebben in de Huurcommissie een deskundige partner die kan vaststellen dat een onwillige verhuurder in verzuim is en dat de verhuurder de gebreken hoort te herstellen. John van der Pauw zal tekst en uitleg geven.Beraadsgroep

Almeerders met een laag inkomen zijn tijdens de BERAADSGROEP van harte welkom. De bijeenkomst begint op donderdag 13 juni 2019 om 13.30 uur in buurtcentrum ‘t Kardoes. Dat buurtcentrum is te vinden op het adres J.G. Suurhoffstraat 45 in de Staatsliedenbuurt van Almere Stad.

Het CBA vergoedt elke deelnemer vier euro voor gemaakte onkosten en zorgt voor een kop koffie of thee.Actualiteit

Na het informatieve deel van de BERAADSGROEP is er ruimte voor de actualiteit van het minimale bestaan. Daarvoor is het rondje "klachten, wensen en verlangens". Iedere deelnemer krijgt de mogelijkheid om zijn of haar vragen te stellen.

Individuele hulpvragen kan het CBA niet in behandeling nemen. Daarvoor wijst het CBA op de Almeerse hulpverleners.