Komende Beraadsgroep

De Open Beraadsgroep

HET CLIENTENBERAAD ALMERE, DE SPREEKBUIS VOOR DE MINIMA VAN ALMERE PRESENTEERT……….

 

DE OPEN BERAADSGROEP

 

OP DONDERDAG 17 MEI VAN 13.30 TOT 16.00 UUR

 

Deze Beraadsgroep vindt nu plaats in het Vakbondshuis van FNV Lokaal aan het Saffraanplein in de Kruidenwijk.

 

Op iedere 2e donderdag van de maand organiseert het CBA de beraadsgroep. Iedere bijeenkomst behandelen wij een nieuw onderwerp. Het is altijd informatie die nuttig is voor de Almeerder met een (te) krap inkomen.

Ook is er ruimte voor de individuele problemen en ervaringen van de bezoeker.

 

Tijdens deze OPEN BERAADSGROEP wil het CBA nu de hele middag ruimte bieden aan haar achterban.

 

HET WOORD IS DUS AAN U!

 

•De Almeerder die te maken heeft met de sociale dienst, het wijkteam, schuldhulpverlening (PLANgroep) en re-integratie trajecten.

•De klanten van het UWV of senioren met een klein pensioen.

•De Almeerse huurders en hun problemen met sociale huurwoningen of juist het gebrek daaraan.

 

Deel uw ervaringen. Kom langs en laat van u horen!