Komende Beraadsgroep

PARTICULIERE ARMOEDEBESTRIJDING

De Beraadsgroep staat op donderdag 11 oktober 2018 in het teken van de armoedebestrijding in Almere.

Het Voedsel Loket Almere komt dan uit de doeken doen wat VLA doet om armoede in Almere te bestrijden.

 

Na de pauze is er ruimte voor klachten, wensen en verlangens.

 

Bijstand

De Participatiewet is het vangnet van de overheid waardoor Almeerders in beginsel verzekerd zijn van middelen waarmee een burger de noodzakelijke kosten van het bestaan kan bestrijden. Als het goed is zorgt de bijstandsuitkering voor brood op de plank en een dak boven het hoofd.

Als er door bijzondere omstandigheden meerkosten zijn en die meerkosten niet uit de bijstandsuitkering betaald kunnen worden, kan de gemeente ook bijzondere bijstand toekennen.

 

Particulier initiatief

Ook particuliere initiatieven dragen een steentje bij in de strijd tegen de armoede. Een van die door particulieren gerunde organisaties die niet moe worden van de strijd tegen de

armoede is het Voedsel Loket Almere (VLA). VLA biedt hulp waar Sociale Zaken niet in voorziet.

 

Informatie

Op donderdag 11 oktober 2018 zal het VLA de deelnemers aan de Beraadsgroep vertellen wat dit particuliere initiatief precies doet voor Almeerders in nood.

 

Welkom

Almeerders met een laag inkomen zijn tijdens de Beraadsgroep van 11 oktober 2018 van harte welkom. De bijeenkomst begint om 13.30 uur in het Vakbondshuis.

Het Vakbondshuis staat aan het Saffraanplein in Almere Kruidenwijk. Het CBA vergoedt elke deelnemer vier

euro voor gemaakte onkosten en zorgt voor een kop koffie of thee.

 

Actualiteiten

Na het informatieve deel van de Beraadsgroep is er ruimte voor de actualiteit van het minimale bestaan. Daarvoor is het rondje ‘klachten, wensen en verlangens’. Iedere deelnemer krijgt de mogelijkheid om zijn of haar vragen te stellen.

Individuele hulpvragen kan het CBA niet in behandeling nemen. Daarvoor moet het CBA verwijzen naar de Almeerse hulpverleners.