Welkom

Donderdag 14 februari om 13.30 uur is de volgende Beraadsgroep en deze vindt plaats in buurthuis ‘t Kardoes, in de Staatsliedenwijk.

 

 

 Het onderwerp van deze Beraadsgroep vindt u binnenkort op de website.

 

Postadres: Grasmeent 109

                    1357JM Almere

Email: info@cba-almere.nl


CLIENTEN BERAAD ALMERE Voor & door uitkeringsgerechtigden van Almere

Volg ons ook op Twitter
Contactadres: Grasmeent 109,  * info@cba-almere.nl

Mamuntisunio, el photonius - Jalium calaniluitus

 

Wat is het CBA?

 

Het Cliënten Beraad Almere (CBA) geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de gemeente Almere. Het betreft onderwerpen die direct verband houden met de positie van de Almeerders met een minimaal inkomen.

Ook huurdersbelangen nemen een belangrijke plaats in bij het CBA.

Het CBA is, sinds 1994, door burgemeester en wethouders erkend als representatieve lokale organisatie van woonconsumenten.

 

 

 

 

 

 

Vanaf 2015 zijn Almeerders, die te maken hebben met huren, wonen, uitkeringen, (te weinig) inkomen en (jeugd)zorg, ondergebracht bij het Sociaal Domein. Door deze samenvoeging, van vele klanten & cliënten, heeft de gemeente vervolgens ook een samengevoegd adviesorgaan in het leven geroepen, namelijk de Adviesraad Sociaal Domein.

 

Het CBA is echter van mening, dat het al sinds vele jaren daadwerkelijk de stem van de mensen zelf hoort via de maandelijkse beraadsgroepen en daarom de gemeente veel directer weet te informeren & adviseren. Het geven van adviezen aan de gemeente gaat onverminderd door.