Welkom

 

Postadres: Grasmeent 109

1357JM Almere

Email: info@cba-almere.nl

 

CLIENTEN BERAAD ALMERE

 

 

Voor & door uitkeringsgerechtigden van Almere

 

 

 

Contactadres: Grasmeent 109, * info@cba-almere.nl

Mamuntisunio, el photonius - Jalium calaniluitus

 

Wat is het CBA?

 

Het Cliƫnten Beraad Almere (CBA) geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de gemeente Almere. Het betreft onderwerpen die direct verband houden met de positie van de Almeerders met een minimaal inkomen.

Ook huurdersbelangen nemen een belangrijke plaats in bij het CBA.

Het CBA is, sinds 1994, door burgemeester en wethouders erkend als representatieve lokale organisatie van woonconsumenten.

 

 

Vanaf 2015 zijn Almeerders, die te maken hebben met huren, wonen, uitkeringen, (te weinig) inkomen en (jeugd)zorg, ondergebracht bij het Sociaal Domein. Door deze samenvoeging, van vele klanten & cliƫnten, heeft de gemeente vervolgens ook een samengevoegd adviesorgaan in het leven geroepen, namelijk de Adviesraad Sociaal Domein.

 

Het CBA is echter van mening, dat het al sinds vele jaren daadwerkelijk de stem van de mensen zelf hoort via de maandelijkse beraadsgroepen en daarom de gemeente veel directer weet te informeren & adviseren. Het geven van adviezen aan de gemeente gaat onverminderd door.

 

 

Beraadsgroepen 2018

De eerstvolgende BERAADSGROEP is donderdag 11 oktober 2018

 

 

Thema : PARTICULIERE ARMOEDEBESTRIJDING

 

Aanvang 13.30 uur, in het FNV lokaal (tegenover de Lidl) op het Saffraanplein nummer 30 in de Kruidenwijk